Espai G d'Art la palla, 10 · 08221 terrassa (barcelona)
Tel. 93 780 62 28 - 609 95 59 98
susanna@espaigdart.com
 
        S/T
ALFONS BORRELL
Original tècnica mixta sobre paper-fusta. Signat., 65 x 103 cm.        
   
BORRELL, Alfons

Barcelona, 1931

La pintura d’Alfons Borrell demana formes d’experimentació més que codis d’interpretació; reclama una aproximació fenomenològica més que psicològica. Els seus quadres i dibuixos no es presenten com objectes aïllats sinó com una manifestació que s’obre al lloc. Borrell travessarà el grup Gallot de manera obliqua, amb l’angulació que li donava la seva experiència particular. Aquesta línia obliqua es traça en aquest segon espai a partir de dos punts: l’obra abstracta de mitjans dels anys cinquanta, anterior a Gallot, i la seva obra posterior, que es consolida com un llenguatge propi a mitjans dels anys setanta.
Cap a finals de la dècada dels setanta i en tot el treball posterior de Borrell apareix d’una manera reiterada la voluntat d’acotar un espai a partir d’una forma quadrada o més aviat rectangular. L’aparició d’aquesta forma, que actua en alguns casos com a presència i en d’altres com a absència, proposa una reflexió sobre l’experiència dels límits. Aquesta manera d’entendre l’obra com un espai per recórrer-ne els límits (físics i de llenguatge) es manifesta com una constant en tota la producció de Borrell.
El color per a Borrell no és tant una qualitat de l’objecte com un subjecte en si mateix. Es mou i fluctua, viu i canviant, surt del seu marc i ho envaeix tot. El taronja, el color en què se centra aquest àmbit d’estudi, és un color habitual en la seva obra i té per ell connotacions simbòliques: representa la llum de l’alba que dóna sentit a allò que neix com a forma de vida i d’esperança; la llum que inicia els dies i propicia els treballs.