Espai G d'Art la palla, 10 · 08221 terrassa (barcelona)
Tel. 93 780 62 28 - 609 95 59 98
susanna@espaigdart.com
                   
    Voler creure entreveure
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 55,5x90 cm   Troy revised
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 86,5x140 cm   Conte d’hiver
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm  
      Venus
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm   Puerta sin casa
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm   Nadie más a quien hablar
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm
    Le Rayon Vert
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm   Aunque se vista de seda....
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm   Treinta y una letras y cinco palabras
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 68x110 cm