Espai G d'Art la palla, 10 · 08221 terrassa (barcelona)
Tel. 93 780 62 28 - 609 95 59 98
susanna@espaigdart.com
                   
    FRAGMENTS VIUS
CARME MIQUEL TOM CARR
Dm alta densitat i fusta pintada, 15x50x5 cm