Espai G d'Art la palla, 10 · 08221 terrassa (barcelona)
Tel. 93 780 62 28 - 609 95 59 98
susanna@espaigdart.com
                   
    Voler creure entreveure
JOSEP GÜELL
Impressió fotogràfica Lambda s/Fuji, 55,5x90 cm